~Tư vấn tài chính~
0937.668.669 Ms.Linh
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
09.85.682424 Mr.An

 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0934.682424 Mr.Hiển
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0941.682424 Ms.Mừng
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0946.682424 Mr.Hậu
    

T144-MIHS-8X98/114.3
Giá: 4,700,000 VNĐ
Size: 13X5
ET 38
PCD 8X98/105
HOLE 8

Sản phẩm cùng loại

Y598-BF-P-8X100/114.3 (25/06/2011)
3107_SL-P_4X100 (25/06/2011)
T197-MB-4X114.3 (25/06/2011)
3116_B-P_4X114.3 (25/06/2011)
3127_S-P_4X114.3 (25/06/2011)
3116_S-P_4X114.3 (25/06/2011)
Y843_(U-L)W-P_8X100/114.3 (25/06/2011)
Y597_MB_8X100/114.3 (25/06/2011)
Y597_(R-L)B-P_8X100/114.3 (25/06/2011)
Y355_(B3R)10Z_4X100 (25/06/2011)