~Tư vấn tài chính~
0937.668.669 Ms.Linh
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
09.85.682424 Mr.An

 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0934.682424 Mr.Hiển
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0941.682424 Ms.Mừng
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0946.682424 Mr.Hậu
    

Y245-SP-4X114.3
Giá: Liên hệ
Size: 14X6.0
ET 38
PCD 4X100
HOLE 4

Sản phẩm cùng loại

Y337_(R)MB/M_4X100 (25/06/2011)
T140-MB-5X105 (25/06/2011)
A5181-SF-5X105 (25/06/2011)
Y695-MB-6X139.7 (25/06/2011)
Y345-BP-5X139.7 (25/06/2011)
T136-MS-6X139.7 (25/06/2011)
A5155-MS-6X139.7 (25/06/2011)
Y465-MS-4X100 (25/06/2011)
Y613_S-LP_6X139.7 (25/06/2011)
T197-CH-5X114.3 (25/06/2011)