~Tư vấn tài chính~
0937.668.669 Ms.Linh
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
09.85.682424 Mr.An

 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0934.682424 Mr.Hiển
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0941.682424 Ms.Mừng
 

~Tư vấn kỹ thuật và bán hàng~
0946.682424 Mr.Hậu
    

Machine Polish,1Quart,06064
Giá: Liên hệ

High Performance Machine Polish. Quickly and effectively removes compound swirl marks and produces an outstanding finish. Good handling, easy cleanup. The Perfect-It brand means this is 3M`s highest performing machine polish

Sản phẩm cùng loại